ВЪРНИ КРЕДИТ

Плащанията на вноските по своя кредит можеш да направиш в брой във всеки офис на CrediHelp,по банков път или на касите на Изипей:

Като основание за плащането напишете номера на кредита или ЕГН на титуляра. За клиентите които плащат в Изипей трябва да посочат и КИН(4709769998)

Общинска банка АД

BIC

SOMBBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG79SOMB91301060009503

Юробанк България АД

BIC

BPBIBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG81BPBI79401071215801

дск

BIC

STSABGSF

IBAN В ЛЕВА

BG68STSA93000022300718

Първа Инвестиционна Банка

BIC

FINVBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG53FINV91501014690661

Райфайзенбанк ЕАД

BIC

RZBBBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG14RZBB91551007851160

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020