Томбола "8 март"
8_march_2018.png

Печеливши от томболата за "8 март" на Кредихелп


Сирма Нанова, гр. София – ваучер за  50.00 лв.            

Елисавета Витанова, гр. София - ваучер за 80.00 лв.  

Надежда Станкова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.    

Симона Христова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.       

Анна Кинова, гр. София - ваучер за 80.00 лв. 

Виолетта Спасова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.      

Стефка Николова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.       

Виолетка Добрева, гр. София - ваучер за 50.00 лв.    

Александра Мицова, гр. София - ваучер за 80.00лв   

Елица Танкулова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.        

Надежда Сотирова, гр. София - ваучер за 80.00 лв.    

Ели Бонева-Георгиева, гр. София - ваучер за 50.00 лв.            

Йорданка Йорданова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.              

Людмила Петрова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.     

Райна Спасова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.             

Цветелина Стоянова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.

Моника Миланова, гр. София - ваучер за 50.00 лв.    

Гергана Делчева, гр. София - ваучер за 50.00 лв.        

Коприна Методиева, гр. София - ваучер за 80.00 лв.   

Мериам Шамс, гр. София - ваучер за 50.00 лв.             

Мария Янкова, гр. Самоков - ваучер за 50.00 лв.        

Лиляна Димитрова, гр. Русе   - ваучер за 80.00 лв.   

Стефка Решкова, гр. Сандански - ваучер за 50.00 лв.

Йорданка Димитрова, гр. Кюстендил - ваучер за 50.00 лв.   

Димитрина Петрова, гр. Плаевен - 80.00 лв. 

Милена Стефанова, гр. Велико Търново - ваучер за 50.00 лв.             

Янка Тонева, гр. Стара Загора - ваучер за 50.00 лв.    

Николина Христова, гр. Козлодуй - ваучер за 50.00 лв.           

Йорданка Георгиева, гр. Раднево - ваучер за 50.00 лв.           

Борислава Василева    , гр. Варна - ваучер за 80.00 лв.             

Росица Тиханова, гр. Разград - ваучер за 80.00 лв.     

Елена Дянкова, гр. Перник - ваучер за 50.00 лв.         

Пенка Каракашева, гр. Бургас - ваучер за 50.00 лв.    

Инна Йорданова, гр. Горна Оряховица - ваучер за 80.00 лв.

Милена Станкова, гр. Радомир - ваучер за 50.00 лв.

Анна Китанова, гр. Петрич - ваучер за 50.00 лв.          

Вероника Онбашиева, гр. Шумен - ваучер за 50.00 лв.           

Цветомира Борисова, гр. Враца - ваучер за 50.00 лв.

Илияна Цветанова, гр. Монтана - ваучер за 50.00 лв.              

Лиляна Антонова, гр, Елин Пелин - ваучер за 50.00 лв.           

Мая Чакова, гр. Благоевград - ваучер за 80.00 лв.      

Севдалина Василева, гр. Варна - ваучер за 50.00 лв. 

Иванка Андреева, гр. Пловдив - ваучер за 80.00 лв. 

Мариета Генчева, гр. Пловдив - ваучер за 50.00 лв.  

Даниела Тенева, гр. Асеновград - ваучер за 80.00 лв.              


Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ